Автори / източници
Данка Шопова

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Обезщетенията във връзка със структорната реформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данка Шопова
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Еднократни обезщетения при ликвидация и преструктуриране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данка Шопова
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Изменения в условията за получаване на допълнителното обезщетение, изплащано по реда на ПМС №100 от 1998г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данка Шопова
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

За еднократното парично обезщетение по реда на ПМС №100 от 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данка Шопова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Еднократни обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данка Шопова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Право на обезщетение при безработица от акционери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данка Шопова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Еднократни обезщетения при безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данка Шопова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Законът за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данка Шопова
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01