Автори / източници
Ангел Ангелов

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по АПК - Общи положения - Глава трета - Страни и представителство - чл. 15 - чл. 18
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Общи положения - Глава трета - Страни и представителство - чл. 15 - чл. 18
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09