Автори / източници
Мартин Захариев

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Новите правила в Закона за електронната търговия относно доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

За електронните документи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

За видовете електронни подписи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Подборът на нов персонал и защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

За легитимния интерес като основание за обработване на лични данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Отмяната на противоречието с обществения ред като основание за отмяна на арбитражни решения по Закона за международния търговски арбитраж е противоконституционна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Възможно ли е сключването на трудов договор с управител на дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Правни проблеми на защитата на личните данни при автоматизираното профилиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

За съотношението между понятията неплатежоспособност и свръхзадълженост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Правни проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Възможно ли е въвеждането на арбитър за неотложни случаи в България?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Незаявяване на неплатежоспособност от управителя на търговско дружество като основание за носене на наказателна отговорност – практически проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30