Автори / източници
Константина Пергелова

Намерен 1 документ

Нови изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Константина Пергелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29