Автори / източници
Мария Иванова

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Как да управляваме различията и многообразието на работната сила в дадена организация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Развитие и задържане на талантите в организацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Един по-различен подход за привличане на таланти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Създаване и управление на системите за заплащане на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Oбщи характеристики и специфични особености на системите за заплащане на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Въвеждaне на компетентнoстен мoдел в упpавлението на човeшките pесурси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Създаване на компетентностен модел на лидера в организацията - предизвикателства и ползи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Ученето през целия живот и джендър различията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Методи за обучение на ръководители - предизвикателство за мениджъри, или предизвикателство за обучители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Трансформационно учене за организационни лидери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Електронното банкиране - възможности и предимства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27