Автори / източници
Андриана Йончева

Намерен 1 документ

Електронни инструменти за марки и дизайни, предоставени от Патентното ведомство на Република България и Фонда за сътрудничество с Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (OHIM)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андриана Йончева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29