Автори / източници
Анета Таджер

Намерен 1 документ

Съгласието по смисъла на Закона за марките и географските означения. За някои спорни моменти в правоприлагането.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пламена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28