Автори / източници
Данаил Зарев

Намерен 1 документ

Правно-счетоводни проблеми пред предприятията, прилагащи НСФОМСП, при отчитане на договори за концесия за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данаил Зарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28