Автори / източници
Васил Петров

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Допустимо ли е изменение на отрицателен установителен иск в осъдителен?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

Формата на договорите за прехвърляне на недвижим имот включва ли разрешението на съда за прехвърляне на имота, собственост на дете чужденец?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Оценяем ли е искът за възстановяване на запазена част от наследството?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Прави ли се оценка на наследственото имущество при приемане по опис?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Вписване на волеизявление на починало лице - два казуса от съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Съдебно разрешение за сключване на договор за доброволна делба с участието на недееспособен или отсъстващ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Определяне на издръжката на дете според социално-икономически показатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Издръжка на дете в брачен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

За съотношението между производствата по чл. 51 от Закона за наследството и тези по приемане и отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

За отказа от наследство на деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Може ли наследникът да бъде призован по реда на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс в производство по чл. 51 от Закона за наследството?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Иск за признаване на недостойнство за наследяване и иск за установяване на престъпно обстоятелство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Могат ли децата да се отказват от наследство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Защитимо ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварителното признаване по административен ред на злополуката за трудова и на болестта за професионална
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28