Автори / източници
Васил Петров

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Съдебно разрешение за сключване на договор за доброволна делба с участието на недееспособен или отсъстващ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Определяне на издръжката на дете според социално-икономически показатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Издръжка на дете в брачен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

За съотношението между производствата по чл. 51 от Закона за наследството и тези по приемане и отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

За отказа от наследство на деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Може ли наследникът да бъде призован по реда на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс в производство по чл. 51 от Закона за наследството?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Иск за признаване на недостойнство за наследяване и иск за установяване на престъпно обстоятелство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Могат ли децата да се отказват от наследство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Защитимо ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварителното признаване по административен ред на злополуката за трудова и на болестта за професионална
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Петров
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28