Автори / източници
Елена Къндева

Намерен 1 документ

За авторскоправната защита на обучителните методики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31