Автори / източници
Камелия Лозанова

Намерен 1 документ

Европейската инициатива “Гаранция за младежта” - Нови предизвикателства, нови решения на Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Лозанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27