Автори / източници
Георги Мулешков

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Променен ли е благоустройственият статут на ателиетата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

За възможността да се придобие по давност реална част от недвижим имот в урбанизирана територия по § 4 от ПЗР от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

За ревандикацията на идеална част от недвижим имот между съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Правна сила на решенията по чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ и на плана на новообразуваните имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Отменителният иск и сделките с имот - съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Действителност на нотариалните актове, издадени извън канцеларията на нотариуса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Мулешков
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29