Автори / източници
Соня Дочева

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Счетоводно отчитане на вътрешно създадени нематериални активи съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Дочева
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Счетоводно отчитане на продажба с обратен лизинг при лизингополучателя, когато попада извън обхвата на МСС 17 Лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Дочева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28