Автори / източници
Антоанета Барес

Намерен 1 документ

Методика за оценка на офертите - При критерий „икономически най-изгодна оферта“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Барес
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28