Автори / източници
Даниела Нонина

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на разходи, поети във връзка с клаузи в трудов договор с чуждестранно физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Нонина
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Деклариране на доходи и данъци през 2013 г. по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Нонина
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29