Автори / източници
Ася Гачева

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Изплащане на български пенсии в република Турция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от кодекса за задължително обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Промени в наредбата за пенсиите, извършени с постановление № 87 на министерския съвет от 4 април 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Осигурителен стаж и осигурителен доход - основни понятия в задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Преизчисляване на пенсиите по § 7 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Преизчисляване на пенсиите за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите, приети с постановление № 197 на МС от 27.09.2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Придобиване на наследствена пенсия от преживелия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Минимални размери на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Пенсии за инвалидност, свързани с трудовата дейност на лицата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01