Автори / източници
Даниела Сечкова

Намерен 1 документ

Създаване на единни правила за провеждане на студентски стажове в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Сечкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29