Автори / източници
Катя Владимирова, д-р

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Въпроси, засягащи срока за отмяна на дарението по чл. 227, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Относно възможността за отмяната на взаимните, непреките, акцесорните и прикритите дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Относно приложимата давност за вземания за задатък и отметнина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

В какъв размер е допустимо договарянето на неустойка при прекратяване на срочен договор за наем с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Безсрочен ли е безсрочният договор за наем?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Здравословното състояние на прехвърлителя като предпоставка за недействителност на договора за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Допустимо ли е предмет на предварителен договор по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите да бъдат поименни налични акции?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Съществуват ли дружествени дялове в събирателното дружество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Следва ли в производството по чл. 19, ал. 3 ЗЗД съдът да следи за спазването на всички условия за прехвърляне на имота по нотариален ред?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Допустимо ли е прекратяването на делбеното производство във втората фаза на делбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Разваляне на договора за гледане и издръжка при няколко задължени лица, съгласно Тълкувателно решение № 6 от 2011 г. на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Допустимо ли е придобиване на акции чрез добросъвестно владениe и давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26