Автори / източници
Ралица Топчиева

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Погасяване на възбраните и ипотеките в резултат на осребряването на недвижимия имот в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Значение на наложените в изпълнителните производства тежести по отношение на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Органи на производството по несъстоятелност - Съд по несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Органи на производството по несъстоятелност - Синдик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Органи на производството по несъстоятелност - Събрание на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Органи на производството по несъстоятелност - Комитет на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Оздравяване на предприятието на длъжника - Характеристика на оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Оздравяване на предприятието на длъжника - Откриване на оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Оздравяване на предприятието на длъжника - Действие на утвърдения оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29