Автори / източници
Ралица Плетньова

Намерен 1 документ

Данъчно третиране за целите на ЗДДС на продажбите, извършвани по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Ханджиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30