Автори / източници
Светослав Йорданов

Намерени 17 документа
подредени по дата на публикуване

Неимуществени вреди, възникнали от неизпълнение на застрахователния договор от страна на застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Отговорността за вреди при недобросъвестно упражняване на процесуални права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Очевидната неправилност като основание за допускане на въззивното решение до касационен контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Правата на пътуващите със самолет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Вещноправни аспекти на наказанието конфискация на налично имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Регресни права на застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Относно момента на преминаване на собствеността у държавата при отчуждаване на частни имоти за държавни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Представлява ли предявяването на частичен иск действие, което спира или прекъсва погасителната давност за останалата част от вземането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Неизпълнението на договорно задължение като основание за отказ на застрахователя за заплащане на обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Трансформиране на престацията за издръжка и гледане в парична
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Ретроактивно покритие на застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Допустимост на косвения съдебен контрол на съдебното решение по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Нови моменти при предявяване на пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Член 30, ал. 2 от Закона за наследството през призмата на Тълкувателно решение № 3 от 2013 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Констативният протокол, издаван от пътна полиция при ПТП - излишна необходимост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Придобиване на вещта от лизингополучателя при липса на съгласие от страна на лизингодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Противоконституционна ли е разпоредбата на чл. 239, ал. 4 ЗУТ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30