Автори / източници
Пенчо Милков, д-р

Намерени 25 документа
подредени по дата на публикуване

Договорната система в строителството - Развитие на строителната дейност в България - Същност и значение на строителната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Развитие на строителната дейност в България - Историческо развитие на нормативната уредба в областта на строителството и отношенията между участниците в строителството в България от Освобождението досега
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Развитие на строителната дейност в България - Възприемане на договори - образци при уреждане на договорните отношения между участниците в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорната система в строителството. страни в договорните отношения - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорната система в строителството. страни в договорните отношения - Историческо развитие и правна уредба на „договорната система“ в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорната система в строителството. страни в договорните отношения - Понятие за „система“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорната система в строителството. страни в договорните отношения - Структура на договорната система в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорната система в строителството. страни в договорните отношения - Правен статус и функции на участниците в договорната система в строителството съгласно действащото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Преддоговорна дейност - проучване, инвестиционно намерение и офертно-договорна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и строител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и проектант
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и консултант
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и доставчик на машини и съоръжения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Договорни отношения в строителството - Договор между възложител и технически ръководител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Приложение № 1 към глава втора, т. IV, 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Приложение № 2 към глава втора, т. IV, 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Договорната система в строителството - Приложение № 3 към глава втора, т. IV, 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

Постройки и сгради по смисъла на Закона за устройство на територията. Практическо значение на различния им правен статут
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Възможни проблеми с авторското право на проектанта при публикуването на инвестиционен проект в профила на купувача
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Договорната система между участниците в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Някои въпроси във връзка с договора за проектиране и договора за авторски надзор съгласно Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка или удължаване на срока
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Въпроси на юридическата характеристика на договора между възложител и строител по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Изчерпателно ли е изброяването на участниците в строителството в чл. 160, ал. 1 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Милков
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29