Автори / източници
Румен Неков

Намерени 13 документа
подредени по дата на публикуване

За правомощията на съда след отмяна на разпределението в изпълнителния процес (чл. 463 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Към въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

За някои проблеми на данъчното администриранеи облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Бележки по отговора на въпрос № 5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Бележки по предложенията за изменение и допълнение на ГПК в частта за изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Наддавателните предложения по чл. 489 от Гражданския процесуален кодекс в контекста на процесуалноправната природа на публичната продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Действия на съдебния изпълнител след нестанала публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Обща характеристика на нестанала публична продан по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

За правото на взискателя да иска продължаване на принудителното изпълнение от друг съдебен изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30