Автори / източници
Димитър Мирчев

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Относно критериите за разграничаване на оперативния от финансовия лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Мирчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

По въпроса за вписването на обстоятелства по договори за лизинг в централния регистър за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Мирчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Аспекти на лизинга на въздухоплавателни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Мирчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28