Автори / източници
Димитър Влаевски

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Действие на забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД по отношение на капиталовите търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Влаевски
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

De lege ferendа за договорната забрана за прехвърляне на вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Влаевски
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

За апорта на право на ползване в капитала на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Влаевски
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29