Автори / източници
Антонина Димитрова, д-р

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Искът по чл. 135 ЗЗД относно разпоредителна сделка с имот СИО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Приложение на иска по чл. 135 ЗЗД при разпоредителните сделки с имот - съпружеска общност, за личен дълг на единия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антонина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29