Автори / източници
Инна Ведър-Ценкова

Намерен 1 документ

Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Инна Ведър-Ценкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30