Автори / източници
Камелия Савова-Симеонова, доц. д-р, д.е.с.

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Промени в сметкоплана на бюджетните организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Савова-Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ - Обхват, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Савова-Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия чрез покупка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Савова-Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30