Автори / източници
Георги Сулев

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Постепенната дерегулация на телеком сектора и приложението на конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Правни и практически ефекти на незадължителните правни актове по прилагане на европейското конкурентно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Конвергенция между конкурентното право и секторната регулация на електронния съобщителен сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Концепцията за предприятието в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Доктрината за държавно въздействие в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Услугите от общ икономически интерес в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Дискриминационно поведение на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Правна и институционална рамка за регулиране на ценовата преса в електронния съобщителен сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Неутралност на мрежата в секторната регулация и конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29