Автори / източници
Елина Петранова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар на практиката на Съда на ЕС - Права на здравноосигурените лица във връзка с болнично лечение, предоставено в друга държава ­ членка на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Петранова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Коментар на практиката на Съда на ЕС - Права на здравноосигурените лица във връзка с болнично лечение, предоставено в друга държава ­ членка на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Петранова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29