Автори / източници
Божидар Димитров

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Данъчни задължения след приключване на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Божидар Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Когато ДДС не е включен в офертата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Божидар Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01