Автори / източници
Златка Сукарева, проф. д-р

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Едно мнение по поставените въпроси в тълкувателно дело № 3 от 2017 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Сукарева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Новата директива за правата на потребителите и предстоящата промяна на Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Сукарева
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Относно алтернативната местна подсъдност по чл. 113 ГПК и нейното приложно поле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Сукарева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29