Автори / източници
Анастас Пунев

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Въпроси на приложението на чл. 190 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Въпроси на производството по чл. 248 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Недопускане на свидетелски показания за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Обемът на дължимото при предсрочна изискуемост на договор за потребителски кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30