Автори / източници
Надя Недкова

Намерен 1 документ

Стартира проект “Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 - “Алтернативи”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Недкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30