Автори / източници
Илия Гаралиев

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Пети европейски форум за социално предприемачество 31 март - 3 април 2016 г.Пловдив, България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Гаралиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Основни разлики между социалната икономика и корпоративната социална отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Гаралиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Социалните инвестиции - Ролята им за развитието на социалната икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Гаралиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Социална икономика и социално предприемачество в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Социалните предприемачи - Лидерите на новото хилядолетие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Гаралиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Aспекти на въздействието на социалната икономика върху жизнения стандарт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Гаралиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Аспекти на взаимовръзката между корпоративната социална отговорност и социалната икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Гаралиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

“Заедно - социално отговорни” или нови идеи за реализиране на корпоративната социална отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29