Автори / източници
Атанас Йорданов

Намерени 31 документа
подредени по дата на публикуване

Относно ползването, прекъсването и отлагането на платения годишен отпуск през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Oбезщетения при прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Относно разместването на почивните дни през 2015 година и заплащането на труда, положен по време на празниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Заплащане за работа на официален празник и в почивен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Прекратяване на трудовия договор с лице, наето по трудов договор след пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Новият размер на минималната работна заплата за 2014 г. и основни плащания, обвързани с него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Официални празници и почивни дни през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Какво трябва да съдържа трудовото досие на служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Правни способи за събиране на дължимите възнаграждения или обезщетения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

За новия размер на минималната работна заплата от началото на 2013 г. и плащания, обвързани с него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Официални празници през 2013 година и заплащане за работа през почивните дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Подлежи ли на делба имуществото на едноличен търговец при развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

По какви правила плащат вече в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

За правото на отпуск на бащата при раждане на дете и на парично обезщетение от ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

За правото на отпуск на бащата при раждане на дете и на парично обезщетение от ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Как трябва да се ползват общите части в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Срочен трудов договор може да бъде сключен и за изпълнение на дипломатическа служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Попълване и разходване на бюджета в касата на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Кое уволнение е най-изгодно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Какво могат да предприемат обитателите на етажна собственост срещу съседски тормоз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Официални празници и разместване на почивни дни през 2012 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Заплащане на труда, положен през празничните дни на септември
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

В кои случаи се изплащат обезщетения от ДОО на пенсионер, работещ по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

В кои случаи се изплащат обезщетения от ДОО на пенсионер, работещ по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Право на отпуск за отглеждане на дете от осиновителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Нови правила при закупуването на стаж за пенсия от началото на 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Нови правила при закупуването на стаж за пенсия от началото на 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Как ще се почива около празниците през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

По-ниска долна граница на санкциите за нарушения на трудовите правила и нови задължения за работодателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29