Автори / източници
Кина Койчева-Лукарска

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Права и задължения на работодателите във връзка с отпускане и изплащане на гарантирани вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Права и задължения на работодателите във връзка с отпускане и изплащане на гарантирани вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Нови моменти в реда за изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Нови моменти в реда за изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01