Автори / източници
Антон Каравелов

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Правно-техническа консултация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

За приложение на чл. 84 а и чл. 112, ал. 4 ППЗТСУ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Надстрояване на сграда в съсобствен парцел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Строеж в съсобствен парцел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Не всички незаконни строежи се премахват!
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Два правнотехнически казуса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Преустройството на жилище в магазин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Иска ли се архитектурен проект за делба на магазин?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Обявяване на актове по териториалното и селищното устройство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

По някаи въпроси от Правилника за прилагане на ЗТСУ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Вид и характер на конструкцията на срадите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Паричната глоба не узаконява незаконния строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01