Автори / източници
Даниела Дурина, д.е.с.

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

За задължението за разработване на счетоводна политика на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дурина
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Прилагане на МСС 24 - оповестяване на свързани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дурина
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30