Автори / източници
Михаил Малчев, д-р

Намерени 22 документа
подредени по дата на публикуване

Въпроси, касаещи допустимостта на иска за прогласяване на нищожността на отказ от наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Практически проблеми при упражняване на неделими права, придобити чрез наследяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Допустимо ли е непълнолетен да направи отказ от наследство и представлява ли това отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 от Семейния кодекс?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Практически проблеми при прилагането на разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството по отношение на „недееспособните“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Някои практически въпроси при описа и оценката на открито наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Проблеми на субективното съединяване на искове относно вещи в режим на съпружеска имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Действие на прекратяването, развалянето и унищожаването на брачния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Проблеми на относителното и рефлексното действие на договора за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Искът по чл. 150 от Семейния кодекс за намаляване на определена издръжка – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Искът по чл. 150 от Семейния кодекс за намаляване на определена издръжка - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Правото на реституция по чл. 34 ЗЗД при унищожени сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Погасителна давност за унищожаване на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Право на обезщетение след унищожаването на опорочена сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Искът по чл. 21, ал. 4 СК за липсата на съвместен принос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Спорни въпроси относно завещателната недееспособност и нейните последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Измамата като основание за унищожаемост на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Фамилното име на съпрузите след развода
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

За правната природа на чл. 76 от Закона за наследството и характера на ограничението в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Подлежи ли на съдебен контрол преценката на работодателя кой от служителите има по-висока квалификация и работи по-добре
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Крайната нужда като основание за унищожаемост на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Сделки, унищожаеми поради грешка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Потвърждаването на унищожаеми сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29