Автори / източници
Димитър Балкански

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Отговорност на държавите - членки при неточна информация за задължените лица в регистрите по ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Балкански
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Относно директното приложение на Директива 2006/112/ЕС, както и на решенията на Съда на Европейския съюз, при определяне на задълженията по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Балкански
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Същност и предмет на солидарната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Балкански
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Фактически състав за възникване на отговорност за задължения на трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Балкански
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Връзката между ползвания данъчен кредит и невнесения данък - друг съществен момент при
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Балкански
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Поредност при реализиране на солидарната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Балкански
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29