Автори / източници
Мариана Караджова, д-р

Намерен 1 документ

Приложение на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване в българските социални и културни условия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Караджова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23