Автори / източници
Надежда Харизанова

Намерени 13 документа
подредени по дата на публикуване

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Социално-икономическа защита за хора с увреждания в България през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Промените в законодателството - в полза на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания с цел подобряване режима за отпускане на целеви помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Нова наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски за хора с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Новите моменти в Наредба № 2 от 2007 г. за предоставяне на помощни средства за хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Новата дългосрочна европейска стратегия за хората с увреждания - резултати от проведеното проучване на общественото мнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Някои промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Изменения и допълнения на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23