Автори / източници
Емилия Дойчева

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

За значението на организационния климат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Дойчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Какво представлява стрес-мениджмънтът, или управлението на стреса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Дойчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Дистанционното обучение - Ефективна съвременна форма за професионална квалификация на заети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Дойчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Тиймбилдингът - Ефективен метод за изграждане на екипи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Дойчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Оценяване на трудовото представяне ­ Цели, методи и резултати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Дойчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Фирменият етичен кодекс - Елемент на организационната култура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Дойчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Индивидуалният план за кариерно развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Дойчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Психологическото тестиране при подбор на кандидати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Дойчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Система за оценяване на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Дойчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23