Автори / източници
Страшимир Генев, д.м.

Намерени 41 документа
подредени по дата на публикуване

Въвеждане на по-добри условия за изпълнение на болнични и извънболнични дейности за пациентите с необходимост от болнично лечение през 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Новите Национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности за периода 2020-2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Какво предвижда Законът за бюджета на НЗОК за 2020 г. и финансовата рамка на здравното осигуряване през новата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Основни параметри, заложени в бюджета на Националната здравноосигурителна каса и финансовите рамки на здравната система през 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Hовите Национални рамкови договори за 2018 година - консенсусна основа за по-добър достъп и качество на медицинската и на денталната помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Hадзорният съвет на НЗОК определи правилата, по които ще закупува медицински услуги, в периода от началото на декември 2017 г. до края на март 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Законът за бюджета на НЗОК за 2017 г. и финансовите параметри в сектор „здравеопазване“ през новата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Нова наредба за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Ново решение на Надзорния съвет на нзок в полза на пациентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Законът за бюджета на НЗОК за 2016 г. и финансовите възможности на здравното осигуряване през новата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Промените в Закона за лечебните заведения осигуряват комплексното лечение на пациентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Последните промени в Закона за здравното осигуряване - с поглед към пациента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Законът за бюджета на НЗОК за 2015 г. и финансовата рамка на здравното осигуряване през годината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Относно сроковете за презаверка на рецептурните книжки на лицата с хронични заболявания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Промените в Закона за лечебните заведения, в сила от 3 юни 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Промени в Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Новите рамкови договори за медицински и дентални дейности за 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Разширяване на кръга от здравни услуги, предоставяни на здравноосигурените лица и заплащани от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Нормативни изисквания за осигуряване на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Нормативни изисквания за осигуряване на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Новите финансови отговорности в задължителното здравно осигуряване, заложени в Закона за бюджета на НЗОК за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Време е за профилактични прегледи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Време е за профилактични прегледи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Промени в нормативната и финансовата рамка на медицинската и денталната помощ, заплащана от НЗОК през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Промени в нормативната и финансовата рамка на медицинската и денталната помощ, заплащана от НЗОК през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Профилактичните прегледи – Права и задължения на осигурените лица и пациентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Профилактичните прегледи – Права и задължения на осигурените лица и пациентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Право на лечение в чужбина и възстановяване на извършените медицински разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Право на лечение в чужбина и възстановяване на извършените медицински разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Осъществяване на достъпа до медицинска помощ и нормативните промени, свързани с избора на екип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

През 2011 година с Национален рамков договор се определят и медицинската, и денталната помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Прилагане на новите Регламенти № 883/2004 и № 987/2009 в частта им, засягаща въпросите на здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Прилагане на новите Регламенти № 883/2004 и № 987/2009 в частта им, засягаща въпросите на здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Промените в Закона за лечебните заведения - Отражение на обществените очаквания за по-добро здравеопазване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Ред и условия за заплащане на здравноосигурителни вноски. Права и задължения при заплащане на вноските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Ред и условия за заплащане на здравноосигурителни вноски. Права и задължения при заплащане на вноските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Променят ли промените в Закона за здравното осигуряване неговата философия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29