Автори / източници
Юлия Илчева

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Първи Универсален периодичен преглед на правата на човека към ООН за Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Илчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

България ратифицира Морска трудова конвенция, 2006 г. на Международната организация на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Илчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Колективните искове - контролен механизъм по спазване на поетите задължения по Европейската социална харта (ревизирана)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Илчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Националните доклади - контролен механизъм по спазване на поетите задължения по Европейската социална харта (ревизирана)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Илчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Защитата на икономическите и социалните права на гражданите в рамките на Съвета на Европа - Европейска социална харта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Илчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30