Автори / източници
Евгени Рангелов

Намерени 107 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Ваучерите за конкретна цел- счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Електронните магазини - законова уредба и изисквания на счетоводното и данъчното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на „новите сгради“ и „подобренията” по смисъла на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Плащания на доставки с наложен платеж - счетоводно отчитане и данъчно третиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Рекламацията - същност, документиране, счетоводно отчитане и данъчни аспекти Същност на рекламацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за поощрения на клиенти, за награди и подаръци на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Отчитане на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име, но за чужда сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Отчитане на еднократни корекции на ползван данъчен кредит при унищожаване, брак и липси на стоки, установени при годишната инвентаризация за 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Документиране и отчитане на операции и разчети, свързани с движението и съхранението на акцизни стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Специфични счетоводни записвания при годишното приключване за 2017 година на строителните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Отчитане изграждането на нов строеж в нает имот и данъчно третиране по зддс при връщане на имота поради прекратяване на договора за наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Отчитане на годишните корекции на ползван данъчен кредит за стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Договорът за превоз - правна уредба, счетоводно отчитане и данъчно третиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Отчитане на разходите и данъка върху добавената стойност на незаконни строежи и при разрушаване на сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Документиране и счетоводно отчитане на фирите при годишната инвентаризация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Счетоводни и данъчни аспекти на преобразуването на търговско дружество чрез вливане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Документиране и счетоводно отчитане на данъка при регистрация и дерегистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

Отчитане на разходите за подобрение на нает актив и разчетите при връщане на актива поради прекратяване на договора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Рекламациите - документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Акценти на годишната инвентаризация. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Отчитане на приходи и разходи, свързани с данъчен амортизируем актив, придобит с дарение или целеви средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Документиране и отчитане на ДДС като допустим разход по проекти на оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Счетоводно отчитане на кредитно известие при промяна на данъчната основа, анулиране на сделки и връщане на аванси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Особености на годишната инвентаризация в строителното предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Бартерът - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Отчитане изплащането на дружествен дял на напуснал съдружник в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Особености при изготвянето на Консолидираните финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Документация и счетоводно отчитане при прилагане на режима за касова отчетност на ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Счетоводно отчитане на продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Счетоводно отчитане на определените задължения по данъчен ревизионен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Доставки на стоки и услуги при публична продан - Счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Безвъзмездно извършванe на ремонти и подобрения на наети или предоставени за ползване активи - Счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Счетоводно отчитане на ДДС за брак и липси на активи, установени при годишната инвентаризация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Годишно счетоводно приключване на строителните предприятия - акценти за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Годишно счетоводно приключване - Особености на годишната инвентаризация на строителното предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Ликвидация на дълготрайни материални активи – Счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Отчитане на данъчни амортизируеми активи, придобити чрез дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Корекция на счетоводна грешка, свързана с амортизируем актив
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Промени в отчитането на сделките с право на строеж през 2012 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Гаранционни удръжки и разходи за отстраняване на дефекти при годишното счетоводно приключване на строителните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Два специфични казуса, свързани с отчитането на дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Елиминиране на разчети, приходи, разходи и финансов резултат при консолидиране на финансовите отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Документиране и отчитане на дейността по управление на имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Документиране и отчитане на строителство, изпълнявано по стопански начин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Особености на годишното счетоводно приключване за 2010 година в строителните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Платежоспособност и ликвидност на строителното предприятие в условията на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Апортът - счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Отчитане на бартерните сделки след промените в ЗДДС относно данъчното събитие и данъчната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Представяне на счетоводната информация в отчета за приходите и разходите за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Счетоводно отчитане на данъка от печалбата и на отсрочените активи и пасиви за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Акценти на годишното счетоводно приключване за 2009 г. в строителните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Счетоводни и данъчни аспекти на консумативните разходи при наемни отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

Обезценка и отписване на вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Счетоводни и данъчни аспекти на брака и липсите на дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Отчитане на разходите за ваучери за храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Отчитане на корпоративния данък и отсрочените данъчни активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Специфични счетоводно-отчетни задачи на годишното счетоводно приключване в предприятията в сферата на строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Счетоводно отчитане на продажбата на строежи или части от тях в незавършен вид
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Счетоводно третиране на сделките със земи и сгради, състоящи се от “нова” и “стара” част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Счетоводни и данъчни аспекти на сделките за замяна на земя срещу предоставени от строителя жилища или друга застроена площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Публична продан на активи - счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

По някои въпроси, свързани с изготвянето на годишните финансови отчети за 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Промени в Данъчния амортизационен план и в оценката на дълготрайните материални и нематериални активи, в сила от 01.01.2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Новата редакция на СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Счетоводно отчитане в строителното предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Префактуриране на консумативните разходи от наемодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Отчитане на ваучерите за храна като социална придобивка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Отчитане на сделките за замяна на земя срещу предоставена от строителното предприятие застроена площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Отчитане на данъци, такси и други подобни плащания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Две счетоводни сметки с разностранни функции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Отчитане на строителството по стопански начин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Отчитане на сделки за замяна на право на строеж срещу застроена площ при инвеститора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Счетоводно отчитане на средствата за временно строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Новата Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Отчитане на приходи и разходи за бъдещи периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Счетоводно отчитане на разчетите чрез “ДДС-сметката”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Специфични положения при отчитането на договорите за финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Въпроси на текущата практика по новия Закон за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Въпроси на текущата практика по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Аналитичните счетоводни регистри като източник на информация за целите на данъчното облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Консигнационни сделки. Счетоводни и данъчни аспекти.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Временни разлики и данъчни временни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Преобразуване в търговски дружества лечебни заведения като данъчно задължени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Менителнични ефекти - същност, съдържание, счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Счетоводни и данъчни аспекти на другите извънредни приходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Определяне и счетоводно отчитане на възнагражденията, данъка и осигурителните вноски по договори за управление и контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Данъчни и счетоводни аспекти на преотстъпените данъци от печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Разпределение на печалбата на търговските дружества за финансовата 1999 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Счетоводни записвания при продажба на сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Документация и финансово-счетоводни аспекти на Данъчния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Данъчно и счетоводно отчитане на производствените и потребителските дивиденти на кооперациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Особени режими за ползване на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Документиране и отчитане при дерегистрация по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Данъчният кредит по Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Данъчни и финансово-счетоводни аспекти на разходите и приходите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Несъответствия между данъчната и счетоводната терминология при отчитане на данъците от печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Регулиране на слабата капитализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Изисквания за данъчна фактура от ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Данъчно третиране на разходите и приходите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди, и счетоводното им отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>