Автори / източници
Ана Стоилова, д-р

Намерени 22 документа
подредени по дата на публикуване

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с прецизиране на санкциите, налагани по реда на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Нова наредба за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Предварителни обезпечителни мерки по ДОПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

За новите моменти в митническото представителство, във връзка с прилагането на Митническия кодекс на Съюза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Предстоящи срокове за привеждане в съответствие с Наредба № Н-1 от 2014 г. за контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Европейски изисквания за административно сътрудничество в областта на акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Налагане на принудителни административни мерки по реда на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

За новата правна уредба на хазартната дейност, в сила от 01.07.2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Промени в контрола, осъществяван от митническите органи, по повод пренасянето на парични средства и благородни метали през границата на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Последните промени в Закона за митниците и въвеждането на допълнителни правомощия на митническите органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Методи за определяне на митническа стойност на внасяните стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Новият Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Срокът за пререгистрация на търговците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

За изискванията и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, съгласно новата Наредба № 3 от 19.02.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия по реда на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Събиране на просрочени вземания - Необходимост от регламентиране на правния статут на колекторските фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

За новите моменти при налагане на обезпечителните мерки по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Какво представлява европейското изпълнително основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

За предимствата на кадастралната карта Особености на предмета на иска по чл. 53, ал. 2 ЗКИР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Деклариране пред митническите органи по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Новата система за регистрация и идентификация за митнически цели ­ EORI-BG регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30