Автори / източници
Марио Първанов

Намерени 111 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Преглед на актуалната съдебна практика по трудови спорове, през призмата на тълкувателната дейност на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

Преглед на практиката на ВКС по трудови спорове, постановена през 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ и подбор по чл. 329 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2021 година - Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение. Важни процесуалноправни и материалноправни въпроси при разглеждане на г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2021 година - Срочни трудови договори и трудов договор със срок за изпитване - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2021 година - Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2021 година - Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2021 година - Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ и подбор по чл. 329 КТ - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2021 година - Дисциплинарна отговорност - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2021 година - Предварителна закрила при уволнение - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Предварителна закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Предварителна закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Основания за извършване на подбор от работодателя и определяне кръга на работниците или служителите, които трябва да участват в подбора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

По някои въпроси, свързани с трудовото възнаграждение и удостоверяването на изплащането му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Дисциплинарна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година - Съдебна защита срещу незаконното прекратяване на трудовото правоотношение. Важни ма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година - Срочни трудови договори и трудов договор със срок за изпитване – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година - Имуществената отговорност на работодателя и на работника или служителя – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година - Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година - Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 32
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година - Подбор – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година - Дисциплинарна отговорност – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година - Предварителна закрила при уволнение – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година - Трудово възнаграждение – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство, постановена през 2020 година и в началото на 2021 година - Преглед на най-новото в тълкувателната дейност на ВКС - ТР № 4/2017 от 01.02.2021 г
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Коментар на Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021 г. по тълк. д. № 4/2017 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Съдебна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Дисциплинарна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Съдебна защита срещу незаконното прекратяване на трудовото правоотношение. Важни материалноправни и процесуалноправни въпрос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Срочни трудови договори и трудов договор със срок за изпитване - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Подбор - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Дисциплинарна отговорност - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Предварителна закрила при уволнение - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Трудово възнаграждение - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Съдебна защита срещу незаконното прекратяване на трудовото правоотношение. Процесуални въпроси при разглеждане на гражданските дела по трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Срочни трудови договори и трудов договор за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Имуществената отговорност на работодателя и на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Подбор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Дисциплинарна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Предварителна закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Други въпроси в практиката на ВКС по трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове за 2015 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Преглед на практикатана Върховния касационен съд по трудови спорове за периода 2008-2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

За някои въпроси във връзка с Тълкувателно решение № 6/2014 от 25.06.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г. на ОСГК на ВКС и отмяната на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

За имуществената отговорност на работодателя и на работника или служителя, и за препращането към гражданския закон по чл. 212 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Иск за заплащане на обезщетение за вреди от трудова злополука или професионална болест по чл. 200 КТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване прекратяването на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване прекратяването на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване прекратяването на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване прекратяването на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ за незаконно и неговата отмяна.
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване прекратяването на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване прекратяването на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване прекратяването на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общи основания за прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 2 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 1, т .3 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 2 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 1 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за възстановяване на предишната работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Възстановяване на предишната работа като правна последица от незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за признаване на дисциплинарното уволнение за незаконно и неговата отмяна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Дисциплинарна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за обявяване недействителност на трудов договор по чл. 74, ал. 1 КТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Недействителност на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за заплащане на обезщетение по чл. 226 КТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за заплащане на обезщетение при недопускане на работа на възстановен работник или служител по чл. 225, ал. 3 КТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за заплащане на обезщетение при незаконно уволнение по чл. 225, ал. 1 и 2 КТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за заплащане на обезщетение при незаконно уволнение по чл. 225, ал. 1 и 2 КТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за заплащане на обезщетение при недопускане на работа по чл. 213 КТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обезщетения на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за заплащане на обезщетение при пълна имуществена отговорност на работника или служителя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Пълна имуществена отговорност на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за заплащане на неизплатено трудово възнаграждение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Задължението на работодателя за изплащане на трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Иск за установяване на трудов и осигурителeн стаж по съдебен ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

За предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Първанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>