Автори / източници
Светла Димитрова

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

В кои случаи избени помещения в сграда в режим на етажна собственост могат да се придобият от собственик на самостоятелен обект в сградата?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Кога е възможно и удобно съдебната делба на земеделски земи да бъде извършена по реда на чл. 353 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

За същността и обхвата на преобразуването на лично имущество по сега действащия Семеен кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Делба на разнородни имоти с участието на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Допустим ли е отрицателен установителен иск за собственост за идеални части от имота, надхвърлящи собствената идеална част?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Вписването на ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Разпределяне ползването на семейното жилище при развод или предоставяне ползването му на един от бившите съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Предявен по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск от съсобственик на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Разпореждане с недвижими имоти - собственост на кооперации или кооперативни съюзи, и вещни права върху тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

За новата редакция на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието и за проблемите при старата редакция на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

За вещно - транслативния ефект на постановлението за възлагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28